Sommelierstudie

Generell info
Vinkelnerstudiet fokuserer på mye smaking, praksis, hele vinverden samt mat og vin i kombinasjon. Både Bergen og Trondheim har en blomstrende restaurantscene hvor det avholdes flere vinsmakinger for Horeca for hvert år som går. Det anbefales studentene å delta på så mange smakinger som mulig. 

Kurset varer fra januar til begynnelsen av november, med undervisning på mandager mellom 09:00 - 17:00 i Oslo og 09:30 - 17:30 i Bergen og Trondheim. Det vil være en kort sommerferie og ingen undervisning på offentlige høytidsdager som påske og pinse. Første semester avsluttes før sommeren med en heldagsprøve som innbefatter både praksis og teori. Studiet avsluttes med to fulle dagers eksamen. En dag praksis og en dag teori.

Pris
Vårt studie koster kr. 47.500. Se øvrige detaljer under for hvert enkelt studiested.

OSLO
Studiet i Oslo holder til på Grünerløkka, Matkurs.no hvor vi har kjempefine lokaler i et godt miljø. Her kan vi boltre oss i det som finnes av gode aromaer og inspirasjonen til å bli en god vinkelner. Vi har kun plass til 40 studenter i Oslo, så det gjelder å være tidlig ut med påmeldingen din. 

TRONDHEIM
Studiet i Trondheim holder til nyoppussede Hotel Britannia. 

BERGEN
Studiet i Bergen er svært vellykket og byen over alle byer oser av sunt og friskt vinkelnerblod på byens restauranter. Miljøet i Bergen er svært godt og her er det bare å melde seg på. Neste studieår i Bergen vil bli 2021.

Ta kontakt med Ken Engebretsen for mer info 
ken@vinkelneren.no 
eller 901 36 883

KØBENHAVN
2016 startet vi Dansk Sommelier Utdannelse.
Besøk http://dansksommelieruddannelse.dk for mer informasjon.

Studieplan

Faglig innhold
Vinlandene, alle verdens viktige vinland blir grundig gjennomgått samt de fleste andre gjennomgått..

Frankrike, Tyskland, Spania, Italia, Australia, USA, Østerrike, Sør-Amerika, Sør- Afrika, New Zealand, Portugal og en mengde andre

Alle typer øl, brennevin, hetviner og andre relevante drikker

Vi har utviklet et eget kompendium som vil bli gjennomgått og utsendt og er basis for all undervisning. Her får dere den oppdaterte informasjon som bøker ofte ikke har. Kompendie sendes ut i slutten av uken før neste undervisning

Kjøp gjerne Verdt og vite om Vin av Mønster/Ronold om du ønsker å starte med lesingen før studiestart.          

Det vil også bli undervist i praktiske elementer slik som smaketeknikk, hvordan presentere mat og vin og dekantering. Vårt lille mantra er " kunnskap skal deles og hvordan du deler lærer du på NSU"

Påmeldte studenter vil få studieplanen tilsendt per epost, denne vil også være tilgjengelig på intranettet gjennom studieåret. 

Grunnkurs

Intensivkurs over 4 dager
Om du ikke ønsker et fullt Vinkelnerstudie tilbyr vi Grunnkurs Vin som gjennomføres på 4 studiedager. Målsettingen er at du gjennom noen intensive dager skal få løftet din kunnskap om verdens viner samt bli i bedre stand til å kombinere mat og vin. Gjennom studiet vil du tilegne deg generell basiskunnskap om de viktigste vinområdene, vindruene og vinstilene. Det fokuseres på grunnprinsipper om mat og vin i kombinasjon samt praktisk håndtering av vin. 

For mange er det tilfredsstillende med grunnkurs for å føle seg tryggere i sin arbeidshverdag. Noen velger derimot å bygge videre på denne kunnskapen ved å ta vinkelnerstudie. Her har vi rabattløsning til de som melder seg på studiet i påfølgende år. Ta kontakt for mer info om pris. 

Dette kurset er også åpent for privatepersoner som ikke jobber i hotel eller restaurant men har en lidenskap og interesse for Vin!

HVA får de som deltar:
Alle testes første og siste dag så man kan se sin fremgang ved kursslutt. En konsis og solid gjennomgang av de viktigste tema og fag. De viktigste druer, vinland, vinområder og vinstiler gjennomgåes. 

HVORDAN foregår det: Undervisning er en kombinasjon av teori, smaking og praksis. 

HVEM kan søke: I hovedsak de som jobber innenfor hotell og restaurant, men kurset er også åpent for private med stor interesse for Vin. 

Alle får stikkordskompendie laget av NSU for at studentene skal kunne forbrede seg til forelesning sammen med boken "Wine Folly" som en del av kurset. Den vil bli utlevert første studiedag.

Det vill også bli undervist i praktiske elementer slik som smaketeknikk, presentasjon av mat og vin samt dekantering.

GRUNNKURS

Intensivkurs over 4 studiedager. 
Oslo / Trondheim / Bergen:
11, 12, 18, 19. Mars 2020

Kl 09.30 - 16.30

Pris: 6900,-
Ink undervising, lunsj, snack, kaffe, vann, kompendier, bok "wine folly", kursbevis og diplom. 

For mer info se her eller send mail til: isabella@vinkelneren.no

Søk her!